Politica de confidențialitate

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vrem să vă informăm că organizația noastră necesită datele personale (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, CNP, serie si număr de buletin, adresă) în vederea înscrierii și participării la cursurile sau evenimentele la care vă înscrieți, precum și pentru a vă ține la curent cu evenimentele noastre.

Prin înregistrarea pe site-ul nostru, vă dați acordul expres și neechivoc că datele dumneavoastră personale să fie prelucrate de către Asociația Montessori Institute of Bucharest (AMIB).

AMIB garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise și semnate ce va fi trimisă prin poștă la adresa: București, Sector 1, Strada Dragoslavele nr. 2-4, Etaj 1, Cod Postal 011024.