AMI Assistants Programme

Cursul de asistenți Montessori oferă o introducere în filozofia și practica metodei Montessori. Un astfel de curs durează 10 zile, a câte 6 ore fiecare.

Metodele pedagogice folosite în cadrul cursului sunt prelegerea, prezentarea de grup și discuțiile. Sunt obligatorii 9 ore de observare a copiilor, în orice locație.

Evaluarea se face pe baza eseurilor scrise și a temelor de lucru. Certificatele Montessori sunt acordate studenților care au avut o prezență la curs de peste 90% și au prezentat lucrările complete, la standardele cerute.

Absolvenții acestui curs și deținătorii certificatului pot lucra cu grupele de copii ca asistenți ai educatorilor Montessori din țară și din străinătate. Certificatele AMI au recunoaștere internațională.

În perioada următoare sunt planificate următoarele cursuri AMI pentru asistenți Montessori:

  • 0-3 ani – 25 octombrie – 6 noiembrie 2015
  • 3-6 ani – 22 februarie – 5 martie 2016
  • 6-12 ani – în cursul anului 2016