Politica de confidențialitate

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vrem să vă informăm că organizația noastră necesită datele personale (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, data nasterii, CNP, serie si număr de buletin, adresă) în vederea înscrierii și participării la cursurile sau evenimentele la care vă înscrieți, precum și pentru a vă ține la curent cu evenimentele noastre.

Prin înregistrarea pe site-ul nostru, vă dați acordul expres și neechivoc că datele dumneavoastră personale să fie prelucrate de către MIB Montessori Romania SRL.

AMIB garantează respectarea drepturilor conferite de Regulamentul nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise și semnate ce va fi trimisă prin poștă la adresa: București, Sector 1, str. Stirbei Voda, nr. 71, Etaj 1.